ฉบับที่ 11 ร่วมบุญประจำปีวัดป่าอรัญญวาสี บ้านห้วยสีเสียด-66.pdf