รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน