ปีที่ 3 ฉบับที่ 5

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

3 ต้อนรับผู้อำนวยการ.pdf

12 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีในการต้อนรับ ผอ.เจษฏา บุตรดีไชย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมฟุตบอลการกุศลเชื่อมสัมพันธ์คณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1