ปีที่ 3 ฉบับที่ 22

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

22 วันแม่แห่งชาติ65.pdf

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารและปัจจัยแด่พระสงฆ์ที่โรงเรียน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายเจษฎา บุตรดีไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณฯ หลักจากเสร็จสิ้นพิธี คณะครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"