ปีที่ 3 ฉบับที่ 20

พาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

20 โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด-ประจำปีงบประมาณ-65.pdf

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดได้เข้าร่วมโครงการ "พาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ 2565" โดยนายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธาน โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักรู้ในการใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีสติและเหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร รับฟังคำบรรยายธรรมเทศนาฝึกสมาธิเจริญจิตวิปัสนา กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัด และทาสีห้องน้ำ ซึ่งมีนายเจษฎา บุตรดีไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ ณ วัดป่าอรัญญาสี บ้านห้วยสีเสียด ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย