ปีที่ 3 ฉบับที่ 18

ครงการรวมแรง รวมใจ เรานั้นมีแต่ให้ แบ่งปัน ฝันให้น้อง

18 โครงการ-รวมแรง-รวมใจ-เรานั้นมีแต่ให้-แบ่งปัน-ฝันให้น้อง (1).pdf

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก อาสาฯ มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) จุดลาดพร้าว ที่ได้มาจัดกิจกรรมโครงการ "รวมแรง รวมใจ เรานั้นมีแต่ให้ แบ่งปัน ฝันให้น้อง" ขอให้สิ่งดีงามที่ได้มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ขอให้ชีวิตและการงานมีแต่ความสุข และความสำเร็จตลอดไป แล้วพบกันอีกโอกาสต่อไป ขอบพระคุณค่ะ