ปีที่ 3 ฉบับที่ 16

เดินรณรงค์การต่อต้านการทุจริต

16 เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (1).pdf

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน รพ.สต.ไร่ม่วง ณ บ้านห้วยลวงไซ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย และแสดงจุดยืนของหน่วยงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านทุจริต โดยแสดงสัญลักษณ์ STRONG (มือขวากำเเนบอกข้างซ้ายหัวใจ)