ปีที่ 3 ฉบับที่ 12

งานสับปะรดไร่ม่วง

12 งานสับปะรดไร่ม่วงครั้งที่16-65 (1).pdf

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด นำนักเรียนร่วมเดินขบวนแห่ขบวนรถซิ่ง เดินรณรงค์ ร่วมพิธีเปิดงาน "โครงการประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565" โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานและมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ณ ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย

โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "ในหลวงของหนู" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และอันดับ 3 จำนวน 3 รางวัล นำนักเรียนแสดง "สวรรค์เมืองลาว" และการแข่งขันกินสับปะรดด้วย