ปีที่ 2 ฉบับที่ 23

Merry Christmas

7 ปีที่ 2 ฉบับที่ 23คริสต์มาส.pdf

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางรัตติยา ทองคำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2564 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก พร้อมทั้งขอบคุณร้านเอกชัยการช่าง เสี่ยเอกกับเจ๊รี สำหรับอาหารมื้อเที่ยงนักเรียน