ปีที่ 2 ฉบับที่ 20

วันถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

4 ปีที่ 2 ฉบับที่ 20วันวชิราวุธ.pdf

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน "สมเด็จพระมหาธีราชเจ้า" เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนางรัตติยา ทองคำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด หลังเสร็จสิ้นพิธี คณะลูกเสือ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย