ปีที่ 2 ฉบับที่ 18

ประกาศเชิญชวนเลือกตั้งสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 เดินรณรงค์เลือกตั้ง.pdf

10 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดและชุมชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน และการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564