ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf
Declaration of Ban Huayseesead School.pdf

ประมวลภาพการประกาศเจตจำนงสุจริต

ประมวลกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริต.pdf

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

no-gift-policy.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศนโนบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy.pdf