คำแนะนำการร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

คำแนะนำการร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.docx

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด (1).pdf