บันทึกข้อความ

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 บันทึกข้อความ.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ.pdf