วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ฉบับที่

กิจกรรมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด จากมทบ.๒๘

วารสารฯ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓.pdf

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓๔ พันเอกธีร์ธรรมม์ สราญธนรัตน์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน พร้อมด้วยคุณณุตรา สราญธนรัตน์ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ ๒๘ นำชุดชป.กร.มทบ.
๒๘ (ขุนภักดี ๒๘) ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย เพื่อมอบน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 และหน้ากากอนามัย พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันโรคโควิด วิธีใช้น้ำยาให้กับคณะครู และเด็กนักเรียน โดยการปฏิบัติการครั้งนี้ เด็ก ๆ มีความสุข สนุกสนาน และให้ความร่วมมือทบทวนขั้นตอนการล้างมือได้อย่างเข้าใจ และถูกต้อง

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔