วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ฉบับที่

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วารสารฯ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๒.pdf

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด (บ้านส้านเรียนรวม) เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน รพ.สพ.บ้านไร่ม่วง ณ บ้านห้วยลวงไซ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วย

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔