วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑ ฉบับที่

พิธีมอบ "บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต ๑" หลังที่ ๑๐๙

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ นายชนาส ชัชวาลย์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต ๑ หลังที่ ๑๐๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่เด็กชายกฤษณกรณ์ นามวงษ์ "น้องเต้" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔