วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑ ฉบับที่

วันลอยกระทง

2. ปี63 ลอยกระทง.pdf

ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสุริยา หงษ์เวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ประชาชนตำบลน้ำหมาน ณ อ่างเก็บน้ำหมานตอนบน

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔