วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑

พิธีมอบ "บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต ๑" หลังที่ ๑๐๓

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ "บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต ๑" หลังที่ ๑๐๓ โครงการสร้างบ้านนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่เด็กหญิง
เกวลิน ซ้อนจันดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔