ที่อยู่สถานศึกษา: 162 หมู่ 5 บ้านห้วยสีเสียด ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้: 081-069-2841

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): huayseesead@loei.go.th

แผนที่ตั้งสถานศึกษา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA