มอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต ๑ หลังที่ ๑๐๓

วันที่โพสต์: Jun 17, 2020 8:56:55 AM

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.รอง ปักสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ “บ้าน้ำาใจ สพป.เลย เขต ๑” หลังที่ ๑๐๓ โครงการสร้างบ้านนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่เด็กหญิงเกวลิน ซ้อนจันดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด