พิธีมอบ "บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต ๑ หลังที่ ๑๐๙"

วันที่โพสต์: Jun 17, 2020 2:40:14 PM

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ พิธีมอบ "บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต ๑" หลังที่ ๑๐๙ โครงการสร้างบ้านนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่เด็กชายกฤษณกรณ์ นามวงษ์ "น้องเต้" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด