พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ และกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันที่โพสต์: Sep 10, 2020 3:31:49 AM

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แบะกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐