กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่โพสต์: Sep 10, 2020 3:47:50 AM

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายสุริยา หงษ์เวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมวันแม่แห่งชาติอีกด้วย