กิจกรรมบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

วันที่โพสต์: Jun 17, 2020 9:14:25 AM

ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ และปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสจบการศึกษาของนักเรียนทั้งสองระดับชั้น