นายเจษฎา บุตรดีไชย

ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยสีเสียด

เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

เรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

วิจัยผู้อำนวยการ.pdf
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว.pdf