ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน

สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
>> ปี 2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรียนการทุจริตที่โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

Comments