ติดต่อเรา : Contact


ที่อยู่: 162 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
รหัสโรงเรียน 10 หลัก: 1042520049
รหัส Smis 8 หลัก: 42010055
รหัส Obec 6 หลัก: 520049
หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร: 093-536-8438
E-mail: huayseesead@loei.go.th

ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา: 19.6 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอ: 14.2 กิโลเมตร


โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดแผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)Comments