รับทุนเด็กดี ศรีเมืองเลย และบริการตรวจสุขภาพช่องปากจากโรงพยาบาลเลย

โพสต์19 ก.ค. 2563 00:59โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม รับมอบทุนเด็กดี ศรีเมืองเลยจากเหล่ากาชาด จังหวัดเลย และรับบริการตรวจสุขภาพช่องปากจากโรงพยาบาลเลย 

Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย,
19 ก.ค. 2563 01:00
Comments