รับการตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาขีวศึกษา และอุดมศึกษา

โพสต์9 ก.ย. 2563 20:23โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย
                ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับการตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำ เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป

Comments