พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ และกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

โพสต์9 ก.ย. 2563 20:31โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2563 20:32 ]
          ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แบะกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

Comments