กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โพสต์9 ก.ย. 2563 20:47โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย
          ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายสุริยา หงษ์เวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมวันแม่แห่งชาติอีกด้วย

Comments