ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๔ กิจกรรมทัศนศึกษา

       ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสุริยา หงส์เวียง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด – ส้าน พร้อมทั้งคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออก และตะวันตกวารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๔ กิจกรรมทัศนศึกษา

       ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสุริยา หงส์เวียง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน นำคณะครูบุคลากร
 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึง ๖ ทัศนศึกษา ณ ภูพุทโธ่ แหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร ณ ไร่ธารธรรม จังหวัดเลย และวัดถ้ำผาปู่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในเรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม และสิ่งมีชีวิต

กับสิ่งแวดล้อมวารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๓ กิจกรรมวันลอยกระทง

       ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสุริยา หงส์เวียง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน

นำคณะครูบุคลากร และนักเรียนร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหนาม ประชาชนชาวตำบลน้ำหมาน ณ อ่างเก็บน้ำหมานตอนบนวารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๒ กิจกรรมทดสอบสรรถภาพร่างกาย

    ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด–ส้าน ได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพกายภาพ

ภาคสนาม เพื่อวัดระดับความสามารถของร่างกายหรือส่วนต่างของร่างกายที่ต้องการวัดระดับความสามารถว่าดีมากน้อยเพียงใดวารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๑

โพสต์20 ธ.ค. 2563 08:16โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โพสต์9 ก.ย. 2563 20:47โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย

          ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายสุริยา หงษ์เวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมวันแม่แห่งชาติอีกด้วย

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์9 ก.ย. 2563 20:35โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย

         ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครู ตลอดจนเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ และกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

โพสต์9 ก.ย. 2563 20:31โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2563 20:32 ]

          ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แบะกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

รับการตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาขีวศึกษา และอุดมศึกษา

โพสต์9 ก.ย. 2563 20:23โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย

                ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับการตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำ เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป

รับทุนเด็กดี ศรีเมืองเลย และบริการตรวจสุขภาพช่องปากจากโรงพยาบาลเลย

โพสต์19 ก.ค. 2563 00:59โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม รับมอบทุนเด็กดี ศรีเมืองเลยจากเหล่ากาชาด จังหวัดเลย และรับบริการตรวจสุขภาพช่องปากจากโรงพยาบาลเลย 

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์18 ก.ค. 2563 02:26โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2563 00:51 ]

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย


พิธีมอบ "บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต ๑ หลังที่ ๑๐๙"

โพสต์17 มิ.ย. 2563 07:40โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 22:59 ]

https://www.facebook.com/profile.php?id=100030464241817&sk=media_set&set=a.311295193229286&type=3

        วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ พิธีมอบ "บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต ๑" หลังที่ ๑๐๙ โครงการสร้างบ้านนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่เด็กชายกฤษณกรณ์ นามวงษ์ "น้องเต้" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 19

โพสต์17 มิ.ย. 2563 07:32โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 23:02 ]

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317348275957311&type=3

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดจึงได้จัดการเรียนการสอนทางไกล โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อแจกใบงาน/ ใบความรู้ ตลอดจนการติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านขาดอุปกรณ์รับชม และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร

กิจกรรมบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

โพสต์17 มิ.ย. 2563 02:14โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 21:57 ]

https://www.facebook.com/profile.php?id=100030464241817&sk=media_set&set=a.254866488872157&type=3

        ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ และปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสจบการศึกษาของนักเรียนทั้งสองระดับชั้น

1-10 of 11