กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์18 ก.ค. 2563 01:51โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2563 01:56 ]
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย โดยประธานนักเรียนคนใหม่ ได้แก่ เด็กชายสงกรานต์ จันทร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านส้าน
                  
                 
          

Comments