ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1
162 หมู่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมอง จังหวัดเลย 42000
E-mail:huayseesead@loei1.go.th
โทร 062-5289108


Comments