สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ  ปีงบประมาณ 2563

ą
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย,
31 ส.ค. 2563 01:34
ą
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย,
31 ส.ค. 2563 01:32
ą
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย,
31 ส.ค. 2563 01:33
ą
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย,
31 ส.ค. 2563 01:34
ą
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย,
31 ส.ค. 2563 01:33
ą
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย,
31 ส.ค. 2563 01:33
Comments