https://sites.google.com/a/loei1.go.th/huayseesead/ita/ita2563


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • พิธีมอบ "บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต ๑ หลังที่ ๑๐๙"         วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ พิธีมอบ "บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต ๑" หลังที่ ๑๐๙ โครงการสร้างบ้านนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2563 22:59 โดย โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อำเภอเมืองเลย
 • การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 19           เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดจึงได้จัดการเรียนการสอนทางไกล โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนสัปดาห์ละ ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2563 23:02 โดย โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อำเภอเมืองเลย
 • กิจกรรมบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562         ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ และปัจฉิมนิเทศนักเรียน ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2563 21:57 โดย โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อำเภอเมืองเลย
 • มอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต ๑ หลังที่ ๑๐๓         เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.รอง ปักสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธ ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2563 21:57 โดย โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อำเภอเมืองเลย
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม


ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น